עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x8317f960b1189776d1... 🔥 41,000,000 CA לפני מספר שנים
0x3acf41b3d8d193b017... 14 BA-1 לפני מספר שנים
0x61a5e0800aa0c82653... 0 CA לפני מספר שנים
0xd3cba580c881914a5c... 3,200,000 CA לפני מספר שנים
0xf8f4884478ccd14007... 🔥 51,506,825 CA לפני מספר שנים
0x4fbdd6b5c8cebf851a... 220,000 CA לפני מספר שנים
0xc58bb74606b73c5043... 625,983 CA לפני מספר שנים
0x33ba64180ab079f2a0... 🔥🔥 100,901,234 CA לפני מספר שנים
0x68b22215ff74e3606b... 🔥🔥 117,066,304 CA לפני מספר שנים
0xa2727ccff495e173d3... 6,275,951 CA לפני מספר שנים
0x18ce43a0075f2056d9... 🔥🔥 499,000,000 CA לפני מספר שנים
0x4b07b0e67309150f8e... 1,200,928 CA לפני מספר שנים
0xdb6fdc30ab61c7cca7... 5,000,000 CA לפני מספר שנים
0x1becbffd9e62418513... 186,396 BA-1 לפני מספר שנים
0x61a5e0800aa0c82653... 0 CA לפני מספר שנים
0x817ef83b98b9639bc1... 6,046,551 BA-1 לפני מספר שנים
0x75e89d5979e4f6fba9... 🔥 61,469,051 CA לפני מספר שנים
0xf32a18916adbd61e82... 🔥🔥 255,000,000 CA לפני מספר שנים
0x35216a57e0d983c829... 🔥 26,235,366 CA לפני מספר שנים
0xebe23f2c76f436b7b3... 🔥 25,000,000 CA לפני מספר שנים