עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x68b22215ff74e3606b... 🔥 50,000,000 CA לפני מספר שנים
0x7b24eab67b884eb4a1... 2,604,668 CA לפני מספר שנים
0x1505593cb81cf06f59... 5 CA לפני מספר שנים
0x2a4373285b41771cce... 🔥 27,500,777 CA לפני מספר שנים
0x2a4373285b41771cce... 0 CA לפני מספר שנים
0x4679b9aea25239b201... 🔥 10,000,000 CA לפני מספר שנים
0xdad282a010f57d1ed4... 5,000,000 CA לפני מספר שנים
0xdb6fdc30ab61c7cca7... 🔥 10,000,000 CA לפני מספר שנים
0x3c02290922a3618a46... 1,824,747 CA לפני מספר שנים
0xe8d8a02601f54acb6f... 🔥🔥 187,178,077 CA לפני מספר שנים
0x4d147245442cd5ee74... 🔥 22,470,112 CA לפני מספר שנים
0x167a856300b864f7d0... 8 CA לפני מספר שנים
0x68439541885151f6d2... 🔥 20,000,000 CA לפני מספר שנים
0xf37cdd84b5839184a8... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x68b22215ff74e3606b... 🔥 15,858,138 CA לפני מספר שנים
0xd21cb6a3aab81dfd60... 🔥🔥 188,304,545 CA לפני מספר שנים
0xb7dc227d20d584c431... 1,149 CA לפני מספר שנים
0xc58bb74606b73c5043... 🔥 13,293,590 CA לפני מספר שנים
0xde7f443af6eb647944... 0 CA לפני מספר שנים
0xe8d8a02601f54acb6f... 🔥 73,764,307 CA לפני מספר שנים