עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0xa910f92acdaf488fa6... 🔥🔥🔥 1,999,864,220 CA לפני מספר שנים
0x2faf487a4414fe77e2... 8,510,857 CA לפני מספר שנים
0xf7b024eb92957fa00a... 1,000 CA לפני מספר שנים
0x58181fb913d98d0879... 1,000,000 CA לפני מספר שנים
0xb330cdfe7888ab50c5... 🔥🔥 132,175,630 CA לפני מספר שנים
0x33ecc28ab45be5d699... 2,636,886 BA-1 לפני מספר שנים
0xa12441a6eabe99448d... 851,363 CA לפני מספר שנים
0xdb7ece59ff3a9780ea... 3,568 BA-1 לפני מספר שנים
0xe8d8a02601f54acb6f... 6,879,765 CA לפני מספר שנים
0x3d68de8d7a3a2459c1... 🔥🔥 469,692,160 BA-1 לפני מספר שנים
0x6cc5f688a315f3dc28... 8,471,511 CA לפני מספר שנים
0xdb6fdc30ab61c7cca7... 🔥🔥 100,000,000 CA לפני מספר שנים
0x05241941d8aea73f4e... BA-1 לפני מספר שנים
0x3f9fd4662c41c9f155... 🔥 31,673,234 CA לפני מספר שנים
0x2a3df6de55bdf80fee... 🔥 20,000,000 CA לפני מספר שנים
0x3a9e6cf4e3157670a3... 7,400,000 CA לפני מספר שנים
0x255d59a077ea05e935... 8 BA-1 לפני מספר שנים
0x61758599a455d80bd1... 1,000,000 CA לפני מספר שנים
0x7ba8b503533a748776... 🔥 20,130,305 CA לפני מספר שנים
0x26b3b602db38d85470... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים