עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0xb9ee1e551f538a464e... 4,866,286 CA לפני מספר שנים
0x051e6c1579333d5242... 🔥 60,356,206 CA לפני מספר שנים
0x2c70c4359fabe05621... 1,000 CA לפני מספר שנים
0xcb3769969ad6a248c4... 9,766 CA לפני מספר שנים
0x895487a28916c0adaa... 🔥🔥 492,881,296 CA לפני מספר שנים
0x334d4789565a4151e8... 🔥 75,000,000 CA לפני מספר שנים
0x5e5e8c343315b65498... 200,000 CA לפני מספר שנים
0xd22008e204bc8f9929... 6,969 BA-1 לפני מספר שנים
0x4c187d2ebb92f7d9a1... 🔥 60,572,499 CA לפני מספר שנים
0x7ccef9ed17824214d6... 🔥 42,000,000 CA לפני מספר שנים
0x41b4b656e03a626148... 3,000,000 CA לפני מספר שנים
0x7ccef9ed17824214d6... 🔥 17,959,499 CA לפני מספר שנים
0x7ec262b38811cb3684... 🔥🔥 105,041,033 CA לפני מספר שנים
0x75e89d5979e4f6fba9... 🔥 37,123,850 CA לפני מספר שנים
0x85be41a0b4400cb36c... 2,000,000 CA לפני מספר שנים
0x19ac8b1f3fafcc8679... 40,000 CA לפני מספר שנים
0x4c8530d5b2fa95716d... 1,942,945 CA לפני מספר שנים
0xae0abad8853d9f5e5a... 🔥 60,841,390 CA לפני מספר שנים
0x051e6c1579333d5242... 🔥🔥 627,048,614 CA לפני מספר שנים
0x6cc5f688a315f3dc28... 🔥🔥 638,687,932 CA לפני מספר שנים