עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x666d3b53963d0c6ef1... 2,000,000 CA לפני מספר שנים
0xb7f830845e9f385372... 602,141 CA לפני מספר שנים
0x28c6c06298d514db08... 3,006,466 BA-1 לפני מספר שנים
0x28c6c06298d514db08... 3,993,534 BA-1 לפני מספר שנים
0x655f9b274b690b9b42... 6,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x3082910ad829736c32... 784,530 CA לפני מספר שנים
0xf17c09751d13084837... 🔥 25,349,671 CA לפני מספר שנים
0xce479b5bda2d79f4b4... 0 CA לפני מספר שנים
0x0212bb6b844d6a1441... 🔥🔥 100,496,915 CA לפני מספר שנים
0x562680a4dc50ed2f14... 🔥🔥 201,000,000 CA לפני מספר שנים
0x2faf487a4414fe77e2... 500,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xecc710fb38c15bb8a8... 🔥 11,952,766 CA לפני מספר שנים
0x328302088a40ae2a9b... 3,000,000 CA לפני מספר שנים
0x655f9b274b690b9b42... 633,495 BA-1 לפני מספר שנים
0xcca55880d2490c0830... 🔥 12,111,479 CA לפני מספר שנים
0xf1a809c5feb4d50fae... 🔥 12,999,938 CA לפני מספר שנים
0x7ccef9ed17824214d6... 🔥 21,236,152 CA לפני מספר שנים
0xb7f830845e9f385372... 612,946 BA-1 לפני מספר שנים
0x3b7ecb887fb070da69... 🔥🔥 758,213,651 CA לפני מספר שנים
0xdb6fdc30ab61c7cca7... 🔥 20,012,290 CA לפני מספר שנים