עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x8068f4e9de2d9c9df0... 2,040,316 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,000,000 BA-2 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 100,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xdfd5293d8e347dfe59... 2,040,316 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 20,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 477,200 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x28c6c06298d514db08... 1,040,316 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 317,863 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 3,155,569 BA-1 לפני מספר שנים
0xdfd5293d8e347dfe59... 8,888,888 BA-1 לפני מספר שנים
0xdfd5293d8e347dfe59... 7,848,572 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,113,891 BA-1 לפני מספר שנים
0x9049057f930630faa1... 7,762,026 CA לפני מספר שנים
0xc58bb74606b73c5043... 🔥 18,766,113 CA לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 🔥 35,772,442 CA לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 5,464 BA-1 לפני מספר שנים
0xeb2629a2734e272bcc... 420 BA-1 לפני מספר שנים
0x68b22215ff74e3606b... 🔥 41,833,229 CA לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 100,000 BA-1 לפני מספר שנים