עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x7ccef9ed17824214d6... 🔥 10,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x9b1039209e61ef7cfc... 7,066,006 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 4,206,969 BA-1 לפני מספר שנים
0x21a31ee1afc51d94c2... 1,040,384 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 42,069 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 2,500,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 2,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x46340b20830761efd3... 1,500,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 330,360 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 100,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 2,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 🔥 10,036,801 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 279,285 BA-1 לפני מספר שנים
0x46340b20830761efd3... 1,733,568 BA-1 לפני מספר שנים
0xf60c2ea62edbfe8081... 1,696,969 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 173,755 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 33,333 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 802,825 BA-1 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 100,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xc58bb74606b73c5043... 🔥🔥 129,908,407 CA לפני מספר שנים