עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x46340b20830761efd3... 5,500,000 CA לפני מספר שנים
0x46340b20830761efd3... 3,738,125 CA לפני מספר שנים
0x333be8affe552921a8... 7,079,243 CA לפני מספר שנים
0x78246b44a2c86e393d... 5,171,539 BA-1 לפני מספר שנים
0x1ab16a215f76c590b3... 190,000 CA לפני מספר שנים
0x4dece17fe2d03679e8... 6,122,689 CA לפני מספר שנים
0x5ae563350674efe6e1... 1,000,000 CA לפני מספר שנים
0x26d9d0c1e7ff418092... 🔥 46,000,000 CA לפני מספר שנים
0x46340b20830761efd3... 1,540,031 CA לפני מספר שנים
0x05defdf622a2e4c528... 34,801 CA לפני מספר שנים
0x912892b12628b75cf6... 0 CA לפני מספר שנים
0x912892b12628b75cf6... 0 CA לפני מספר שנים
0x3f322e9954904f99d1... 🔥🔥 465,375,762 CA לפני מספר שנים
0xcec24cd57a187d687d... 0 BA-2 לפני מספר שנים
0x0331969e189d63fbc3... 123,456 BA-1 לפני מספר שנים
0xc555f262558c5c85eb... 🔥 37,000,000 CA לפני מספר שנים
0x0212bb6b844d6a1441... 400,000 CA לפני מספר שנים
0x53911776641d6df38b... 🔥🔥🔥 3,590,481,694 BA-2 לפני מספר שנים
0x95a9bd206ae52c4ba8... 🔥 54,210,377 CA לפני מספר שנים
0x9613e0400aa0380e71... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים