Mrtve adrese

 

Postoj 3 specijalne nulte adrese koje se trenutno koriste u svrh burn-anje $Shib tokene, ove adrese nisu kreirane od strane Shiba INU team za razvoj , one su dio Etherum i korištene su isto za burn-anje i druge tokene. 

 

Burn adresa broj 1:
0xdead000000000000000042069420694206942069
 

ova adresa se najčescće koristi jer je istu koristio Vitalik Buterin osnivać Etheruma koje je burn-ano odnosno koristio da bi 6.7 biliona dolara vrijedno shib tokena poslao i time maknuo tokene iz cirkulacije

 

Burn adresa broj 2:
0x000000000000000000000000000000000000dead
 

Ova nulta adresa je ista ona koju tim koristi za ShibaSwap liste.

 

Burn adresa broj 3:
0x0000000000000000000000000000000000000000
 

Ova nulta adresa, nazvana Crna rupa, ista je ona koja se koristi za preimenovanje Shiboshijevog NFT-a.

1.000.000.000.000.000 Početna opskrba - trenutna ukupna opskrba = Ukupno spaljeno (burn-ano) u BA-3