עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0x2a394ec27c177e492c... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x481c3b7a42c853e6cc... 🔥🔥 100,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x835b9021f7c960ec54... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x7853b78b21faeb8d64... 3,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x3f5ce5fbfe3e9af397... 2,648,407 BA-1 לפני מספר שנים
0xb89f229c192d5aa93a... 1,337 BA-1 לפני מספר שנים
0xa96110341704571cf8... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x2624ca7458518759e2... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x7b368eb9eed6250424... 🔥 10,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xafa610197573a70ed9... 2,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xea94de2f9ed1822b5f... 9,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xa0b632fe81cdf731c2... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xea94de2f9ed1822b5f... 1,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x9053dc720a800bb2f7... 69 BA-1 לפני מספר שנים
0xf2249d7d016c3ddb10... 420 BA-1 לפני מספר שנים
Vb 🔥🔥🔥🔥🔥 410,241,996,771,871 BA-1 לפני מספר שנים
0xaff539b88201f73979... 9,828,202 CA לפני מספר שנים
0x62e95ee50e7032e414... 1,000,023 CA לפני מספר שנים
0xb4349ee5aa16a193da... 🔥 20,165,765 CA לפני מספר שנים
0x34189c75cbb13bdb4f... 9,149,537 CA לפני מספר שנים