עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0xdb6fdc30ab61c7cca7... 3,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x3f5ce5fbfe3e9af397... 2,328,820 BA-1 לפני מספר שנים
0x562680a4dc50ed2f14... 🔥 50,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xe8d8a02601f54acb6f... 🔥🔥 146,550,531 CA לפני מספר שנים
0x3f5ce5fbfe3e9af397... 2,328,180 BA-1 לפני מספר שנים
0x46340b20830761efd3... 552,016 BA-1 לפני מספר שנים
0x32b9b24de376cf3c9f... 🔥 10,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xdb6fdc30ab61c7cca7... 3,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0xa4bdc6525cc1d797bf... 1,664,323 CA לפני מספר שנים
0x93037c83a5baa38138... 4,839,262 BA-1 לפני מספר שנים
0xa3e9ffbb71378b6a05... 69,420 BA-1 לפני מספר שנים
0x3f5ce5fbfe3e9af397... 2,328,486 BA-1 לפני מספר שנים
0x1e0bcc346168c960d3... 🔥🔥 100,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x05a4448597935c508e... 🔥🔥 100,000,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x3f5ce5fbfe3e9af397... 3,171,820 BA-1 לפני מספר שנים
0xf0179513dc8e2090d1... 823,884 BA-1 לפני מספר שנים
0xdaeccdf52d401e9cdb... 69 BA-1 לפני מספר שנים
0x1f70bc29a090b72fc1... 410,000 BA-1 לפני מספר שנים
0x3f5ce5fbfe3e9af397... 2,648,407 BA-1 לפני מספר שנים
0xb8b9e3e67c3c03cb88... 1,080,085 BA-1 לפני מספר שנים