עסקאות שריפה

הגיע מ Shib$ נשרף נשלח אל זמן
0xc664c863e2489fdaa0... 2,352,091 BA-3 לפני 2 שבועות
0x7d0c49057c09501595... 14,694 BA-3 לפני 2 שבועות
0x7d0c49057c09501595... 8,554 BA-3 לפני 2 שבועות
0xa9d1e08c7793af67e9... 🔥 25,000,534 BA-1 לפני 2 שבועות
0x7d0c49057c09501595... 13,597 BA-3 לפני 2 שבועות
0x0b088448ff311ac3c5... 🔥 13,888,324 CA לפני 2 שבועות
0x7d0c49057c09501595... 24,438 BA-3 לפני 2 שבועות
0x7d0c49057c09501595... 34,342 BA-3 לפני 2 שבועות
0x6081258689a75d253d... 2,100,000 BA-1 לפני 2 שבועות
0x3f1cecf3c98680d1bf... 🔥 20,000,000 CA לפני 2 שבועות
0xfb5e209b149f40f450... 2,035,575 BA-1 לפני 2 שבועות
0x4b59f747543fc8fedd... 0 CA לפני 2 שבועות
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,000,001 BA-1 לפני 2 שבועות
0x6081258689a75d253d... 2,606,579 BA-1 לפני 2 שבועות
0x8da2931006453e0285... 🔥 16,392,146 CA לפני 2 שבועות
0x6081258689a75d253d... 500,000 BA-1 לפני 2 שבועות
0xfb5e209b149f40f450... 501,275 BA-1 לפני 2 שבועות
0xa9d1e08c7793af67e9... 4,018,403 CA לפני 2 שבועות
0xa9d1e08c7793af67e9... 3,602,834 CA לפני 2 שבועות
0x6081258689a75d253d... 27,144 BA-1 לפני 2 שבועות