SHIB Price:
Market Cap:
Volume (24h):
  Shiba Inu kapital
0
totalni iznos burn-ano od poćetnog kapitala
0
maximalni totalni kapital
totalni kapital
cirkulirajući kapital
Staked (xSHIB)
Burn stopa:
Zadnja 24 sata
Najnovije Burn Transakcije:
vrijeme od do $SHIBs

Burn su kalkulirani koristeći 3 specijalne adrese, dva su mrtva novčanika do kojih se ne moze doc do šifre i svih tokeni poslani na te adrese (genesis koj zovu crna rupa -black hole ) rade na to da se smanjuje kolicina tokena iz glavnog kapitala. ovaj graf (graficki prikaz ) koristi pocetni kapital u iznos od 1 quadriliona tokena.

kao što je spomenuto u